Contact

Bestuur

 • Voorzitter: Lieve Vancraeynest
 • Secretaris: Leen Witdouck
 • Greet De Baes
 • Roos Vanderstichele
 • Martine Dochy
 • Veronique Vancraeynest

Voornaamste evenementen

 • Verzorgen van de zondagsmissen
 • Aswoensdag: voorstellen project broederlijk delen met aansluitend sober maal
 • Vastenperiode: huis aan huis omhaling broederlijk delen
 • Moeder- en vaderdag: verzorgen van attentie
 • Bedevaart naar Dadizele: de derde zondag van mei
 • Bezoeken van de 80-jarigen
 • Deelname aan federale en decanale vormingen en activiteiten
 • Samenwerken met het verenigingsleven
 • Elke tweede woensdag van de maand vergadering in ’t klooster